ผลงานของเรา

 Auto Parts

 

 Punching

   

 Laser

 

 Gas Cutting

 

Bending

 

Truck

   รถบรรทุก 10 ล้อดั๊มพ์ดิน  แบบท้องเรือ

- ตัวกระบะบรรทุกเป็นเหล็ก

-พื้นกระบะใช้เหล็กแผ่นหนา 6 มม.

-คานใต้พื้นเห็นเหล็กพับ หนา 3 มม.

-แผงข้างพับลอนหนา 3 มม.

-ฝาหน้าพับขึ้นรูปเป็นลอน หนา 3 มม.

-ฝาท้ายใช้เหล็กแผ่น  4 มม.

-ฝาหน้าพับขึ้นรูปเป็นลอน หนา 3 มม.

-ฝาท้ายใช้เหล็กแผ่น  4 มม. สามารถเปิด-ปิด เองได้

    

รถบรรทุกพวง 10 ล้อ แม่-ลูก คอกสูง

-พื้นกระบะใช้เหล็กแผ่นหนา  4  มม.

-คานใต้พื้นเห็นเหล็กพับ หนา 3 มม.

-แผงข้างพับลอนหนา 2.5 มม.

-ฝาหน้าพับขึ้นรูปเป็นลอน หนา 3 มม.

-ฝาท้ายใช้เหล็กแผ่น 3 มม.

-เหล็กครอบคานด้านข้างเป็นเหล็กรางพับหนา 5 มม.

-คานท้ายใช้เหล็กรางพับหนา 6  มม.

-ลูกรั่วแผงข้าง ใช้เป็นกล่อง 100x50x2.5 มม.

    รถซิมิเทลเลอร์ 3 เพลา 

-ตัวกระบะเป็นเหล็ก 

-พื้นกระบะใช้เหล็กแผ่นหนา 4.5มม.

-เหล็กคัสซีเป็นเหล็ก WF -350x200x9x14 มม. 

-เหล็กครอบคานด้านข้างเป็นเหล็กราง 5 นิ้ว 

   

รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์พร้อมติดตั้งแท่นปืนฉีดน้ำ

ถังบรรจุน้ำรูปทรงรี สร้างด้วยเหล็กแผ่นมาตรฐานอย่างดี มีความหนาไม่น้อยกว่า 3 มม.

ภายในถังน้ำมีแผ่นกระแทกไม่น้อยกว่า 2 แผ่น แบ่งเป็น 3 ช่อง เจาะช่องถอดเข้าไปทำความสะอาดได้

ด้านล่างเจาะให้น้ำไหลถึงกันได้ทั้ง 3 ช่อง

เครื่องสูบน้ำชนิดแรงไหลหนีศูนย์กลาง ( SELE PRIMING CENTRIFUGAL PUMP) มีทางดูดและทางส่งน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้ว พร้อมติดตั้งแท่นปืนฉีดน้ำด้านบนถัง

ด้านข้างระหว่างหัวเก๋งและถังบรรจุน้ำติดตั้งชุดสเปรย์สำหรับรดน้ำต้นไม้ ติดตั้งด้านข้าง ซ้าย-ขวา