ความเป็นมา

บริษัท เอส.บี.แอล. จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2542 จดทะเบียนในนามห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.บี.เอ็นจิเนียริ่ง และได้จดทะเบียนเป็นบริษัท เอส.บี.แอล. อินดัสเตรียล จำกัด เมื่อวันที่ 14 มกราคม พ.ศ.2543 จนถึงปัจจุบัน ด้วยทุนจดทะเบียน 28 ล้านบาท
ด้วยทีมผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญที่มีทั้งความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในแต่ละ ประเภทธุรกิจที่เข้ามาดูแลบริหาร S.B.L. Industrial จึงเติบโตด้วยผลการดำเนินงานที่ดี ได้รับความไว้วางใจกับลูกค้า และองค์กรต่างๆมาโดยตลอด

 

CERTIFICATE

ด้านการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์, ชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์, ชิ้นส่วน อิเล็กทริค, เครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์สื่อสาร เราคือผู้นำที่มีประสบการณ์ด้านอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนโลหะที่มีคุณภาพสูง ซึ่งได้รับการรับรองคุณภาพ ISO 9001:2008 เราพร้อมในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นเครื่องจักรอุตสาหกรรมที่มีกำลังการผลิตสูงถึง 45-1000 ตัน และบุคลากรที่มีประการณ์สูงกว่า 350 คน

 

วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำในอุตสาหกรรมโลหะ ด้วยชิ้นงานคุณภาพ

 

พันธกิจ

1.มุ่งมั่นผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ

2.รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

3.พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

4.พัฒนาบุคลากรด้วยวัฒนธรรมองค์การที่เต็มเปี่ยมด้วยความมุ่งมั่น